Poctivým a svedomitým prístupom spoločne zvládneme získanie vodičského oprávnenia skupín:

A1, A2, A, B, BE

Milí naši budúci frekventanti, aktuálne informácie o kurzoch Vám radi poskytneme   

telefonicky na č. 0918 733 337 

alebo 

e-mailom:  ma@happydrive.sk

kolektív pobočky autoškoly HAPPY DRIVE v Malackách

NAJBLIŽŠÍ KURZ NA SKUPINY A1, A2, A, B, BE

OTVÁRAME 18.7.2024 o 18:00 hod.

„Žiadosť o vodičské oprávnenie“ vytlačte obojstranne (na jeden hárok) vo formáte A4

Osobné vozidlo

od 960
 • B - osobné vozidlo, manuálna prevodovka, 960 €
 • B - osobné vozidlo, automatická prevodovka, 1200 €
 • Cena nezahŕňa: Poplatok za kurz prvej pomoci, správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 50 EUR

Motocykle

od 840
 • A1 - do 125 cm3 (do 11kW), od 16 rokov - 840€
 • A2 - do výkonu 35 kW, od 18 rokov - 990€
 • A - výkon 35 kW a viac, od 24 rokov, 990€
 • Osobitný výcvik (A1-A2, A2-A), 480€
 • Cena nezahŕňa: Poplatok za kurz prvej pomoci, správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 25 EUR

Osobné vozidlo + príves

od 450
 • B96 - súprava os.vozidlo + príves do 750 kg, celk.hmotnosť do 4250 kg, 450€
 • B/E - jazdná súprava osobné vozidlo + príves do 3500 kg, 660€
 • Cena nezahŕňa: Poplatok za kurz prvej pomoci, správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 50 EUR
450€

Doškoľovacie kurzy na skup. A, B, B/E

je možné absolvovať priamo v priestoroch autoškoly.

A2, A … 90 min. … 50 EUR

A2, A … 90 min., pred skúškou …  40 EUR

A2, A … 60 min., pred skúškou … 30 EUR

A1, B … 90 min. … 40 EUR

A1, B … 90 min., pred skúškou …  30 EUR

A1, B … 60 min., pred skúškou … 25 EUR

B96/BE … 90 min. … 60 EUR

 

1. Individuálny kurz (všetky sk.) … 60% k cene kurzu

2. Zrýchlený kurz (všetky skupiny) 100% k cene kurzu

3. Kurz v anglickom jazyku / english course (všetky sk. / all driving licenses) … 50% k cene / price + 50% 

Absencia na prezenčnej časti vyukč teórie bez možnosti doučenia formou e-learningu (tzn. náhradná prezenčná výuka) … 15€/vyuč.hodina

Poplatok za oneskorené nahlásenie neúčasti* na praktickej výuke (jazda) … 30€/jazda**

Poplatok za opakovanú skúšku vrátane kolku … 50€

*neúčasť, resp. zmenu je nevyhnutné nahlásiť deň vopred, najneskôr do 18:00 hod.

**výnimkou je akútne zdravotné zlyhanie, al. nepredvídateľná závažná udalosť v rodine

Autoškola Happy Drive si vyhradzuje právo na úpravu cenníkovej ceny na základe individuálnej Dohody, ktorú môže uzatvoriť s frekventantom aj ústne.

Prečo si spraviť vodičské oprávnenie práve u nás?

Naša autoškola ponúka profesionálny a individuálny prístup a vďaka úspešnosti našich žiakov na skúškach sa radí medzi tie najlepšie na Slovensku.

Profesionálni inštruktori

Kvalitný vozový park

Individuálny prístup

Poctivá príprava na skúšky

Kontaktujte nás

Otázky?

Minimálny vek je 16 rokov s podmienkou, že v termíne skúšky musí mať frekventant dovŕšených 17 rokov.

Cez prihlasovací formulár, alebo telefonicky.

Kurz pozostáva z teoretickej prípravy, ktorá prebieha v stanovený čas skupinovo a následne z individuálneho výcviku s inštruktorom v motorovom vozidle, kde sa postupne naučí všetko od základných vedomostí, až po riešenie zložitých dopravných situácií.

Ponúkame individuálny prístup a samozrejme umožňujeme aj plánovanie jázd podľa potrieb žiaka. Termíny jázd sa snažíme maximálne prispôsobiť voľnému času a potrebám našich študentov.